pdfFactory Pro 8.21

pdfFactory Pro 8.21

FinePrint Software – 14,2MB – Shareware
ra khỏi 22 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
pdfFactory là công cụ tiêu chuẩn của chúng tôi cho việc tạo tập tin PDF. Các sản phẩm PDF sử dụng một cách tiếp cận độc đáo để tạo ra PDF là đơn giản và hiệu quả hơn các phương pháp khác. pdfFactory Pro là một phần mềm cho phép bạn tạo tập tin PDF.
pdfFactory PRO là đối với những người cần bảo vệ PDF và các tính năng tiên tiến khác. Phiên bản này cho phép bạn mã hóa (chế độ 40 hay 128 bit) và kiểm soát quyền truy cập vào các tập tin PDF.

Tổng quan

pdfFactory Pro là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi FinePrint Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 534 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của pdfFactory Pro là 8.21, phát hành vào ngày 29/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 8.20, được sử dụng bởi 24 % trong tất cả các cài đặt.

pdfFactory Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 14,2MB.

Người sử dụng của pdfFactory Pro đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho pdfFactory Pro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 534 UpdateStar có pdfFactory Pro cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
FinePrint Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản